0180 - Shiboridashi 60ml

Shiboridashi du pottier Gyokko de Tokoname