0136 - Shiboridashi 70ml

Shiboridashi du pottier Yutaka de Tokoname