i269 - Shiboridashi - 100ml

Shiboridashi du pottier Hokusan de Tokoname